Splošni pogoji kartice

Splošni pogoji kartice PORSCHE GROUP CARD oziroma kartic po znamkah izdelovalca vozila Porsche Group Card, Volkswagen Card, Skoda Card, Audi Card, SEAT Card, Porsche Card (v nadaljevanju »PORSCHE GROUP CARD«).

 1. Splošno

  Splošni pogoji kartice PORSCHE GROUP CARD določajo pravice in obveznosti posameznikov in družb, ki se odločijo za kartico PORSCHE GROUP CARD (v nadaljevanju: »imetnik kartice«) in izdajatelja kartice PORSCHE GROUP CARD, družbe Porsche Slovenija, d. o. o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Porsche Slovenija«).

 2. Pridobitev kartice in pogoji članstva

  PORSCHE GROUP CARD lahko pridobi vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji kot tudi podružnica tujega podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji. lmetnik kartice lahko enkrat letno brezplačno pridobi novo kartico v primeru poškodbe, kraje ali izgube kartice. Vsaka nadaljnja zamenjava kartice v istem koledarskem letu, se zaračuna stranki 5 EUR+ DDV. Za pridobitev kartice PORSCHE GROUP CARD je potrebno pravilno izpolniti vlogo, podpisati in jo oddati pri katerem od sodelujočih pooblaščenih koncesionarjev in serviserjev pooblaščene servisno/prodajne mreže Porsche Slovenija, d.o.o. Seznam servisno/prodajne mreže najdete na https://www.poslo.si/stopite-v-stik/seznam-pooblascenih-partnerjev/. lzdelava zahtevka je možna tudi z izpolnitvijo obrazca prek spletnega mesta https://web.porsche-group-card.si/naroci-kartico.

 3. Ugodnosti imetnikov kartice PORSCHE GROUP CARD

  lmetniki kartice so upravičeni do posebnih ponudb, popustov in ugodnosti ter imajo možnost v primeru sklenjene kreditne pogodbe z družbo PORSCHE LEASING SLO d.o.o, uporabljati kartico tudi za storitev sistema za polnjenje električnih vozil MOON charge, upravljavca Porsche Slovenija, d.o.o. O teh ugodnostih in novostih so imetniki kartice obveščeni preko kontaktnih podatkov, ki so jih posredovali na prijavnici. O sklenitvi kreditne pogodbe odloča družba PORSCHE LEASING SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, 1000 Ljubljana. Na imetništvo posamezne kartice je lahko vezanih več vozil, več kartic je lahko tudi med seboj povezanih (podjetja, znotraj družine).

 4. Možnost uporabe mobilne aplikacije

  Imetnik kartice oz. fizična oseba, lahko uporablja kartico zvestobe PORSCHE GROUP CARD tudi na način, da se po pridobitvi kartice PORSCHE GROUP CARD prijavi na mobilno aplikacijo z vnosom svojih osebnih podatkov (ime, priimek, hišna številka, telefonska številka) in pridobitvijo PIN kode preko SMS sporočila. Prijava na mobilno aplikacijo imetniku PORSCHE GROUP CARD omogoča pregled ponudb, izključno uporabnikom mobilne aplikacije, pregled in možnost pregledovanja in urejanja svojih osebnih podatkov, vozil vezanih na kartico, ter pregled lokacij sodelujočih pooblaščenih koncesionarjev in serviserjev pooblaščene servisno/prodajne mreže Porsche Slovenija, d.o.o., ki je tudi izdajatelj kartice ter informacijo o asistenčnih številkah.

 5. Uporabniški račun PGC in uporaba storitev sistema MOON charge

  Imetniki kartice morajo za uporabo nekaterih storitev odpreti krovni PGC račun, ki omogoča dostop do teh storitev oziroma enotno prijavo v nekatere storitve, ki so na voljo imetnikom kartice PGC. Prva storitev, ki zahteva registracijo krovnega PGC računa, je storitev sistema za polnjenje električnih vozil MOON charge https://charge.moon-power.si/. Imetnik kartice odpre krovni PGC račun z vnosom svojih podatkov (ime, priimek, fizična/pravna oseba, e‐naslov, geslo) ter potrdi veljavnost e‐naslova s klikom na povezavo, ki jo prejme na vpisani e‐naslov. Po uspešni registraciji PGC računa mora uporabnik aktivirati storitev MOON charge z vnosom osebnih podatkov, s katerimi je pridobil PGC kartico (ime, priimek, hišna številka, telefonska številka) in pridobitvijo PIN kode preko SMS sporočila. Na ta način potrdi, da je imetnik PGC kartice in aktivira željeno storitev. Imetniki kartice lahko v sistemu MOON charge uporabljajo brezplačne polnilnice, imetniki kartice s sklenjeno kreditno pogodbo z družbo PORSCHE LEASING SLO d.o.o. pa lahko uporabljajo tudi plačljive polnilnice v sistemu MOON charge. Plačevanje storitev se v tem primeru vrši preko PGC plačilne kartice. Pogoje uporabe storitev sistema MOON charge določajo Splošni pogoji in pravila o uporabi sistema za polnjenje električnih vozil (https://www.vrhunskaemobilnost.si/splosni-pogoji-moon-charge/).

 6. Prenehanje veljavnosti kartice in obveščanje

  Po prenehanju veljavnosti kartice bomo vaše osebne podatke hranili še 2 leti od zadnjega vnosa oziroma skladno z relevantno zakonodajo.

 7. Ukinitev veljavnosti kartice PORSCHE GROUP CARD in sprememba splošnih pogojev

  Posledice ukinitve kartice Porsche Group Card, za Kreditno pogodbo Porsche Group Card, določajo Pogodbeni pogoji Porsche Group Card. Sprememba Splošnih pogojev ne posega v pravice in obveznosti imetnikov PORSCHE GROUP CARD v zvezi s sklenjeno Kreditno pogodbo Porsche Group Card. Imetniki Porsche Gorup Card bodo s spremembami predmetnih Splošnih pogojev, obveščeni z objavo Splošnih pogojev na https://web.porsche-group-card.si/splosni-pogoji-kartice. Šteje se, da imetnik PORSCHE GROUP CARD soglaša s spremembami teh Splošnih pogojev, razen če Porsche Slovenija, d.o.o ne obvesti o nasprotnem v roku 30‐ih dni od objave spremenjenih Splošnih pogojev. Spremenjeni Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave.

 8. lzvensodno reševanje potrošniških sporov

  Družba Porsche Slovenija d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete no naslednji povezavi:http://ec.europa.eu/odr .

 9. Varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov se zagotavlja v skladu s Politiko zasebnosti imetnikov kartic ugodnosti Porsche Group Card, ki jo najdete na povezavi:

  https://web.porsche-group-card.si/politika-zasebnosti.

 10. Končna določba

Morebitne spore med imetnikom kartice in podjetjem Porsche Slovenija, d.o.o. se rešuje

sporazumno. Če na takšen način stranke ne bi uspele, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Posodobljeno dne 2. 4. 2024 PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.