Politika zasebnosti imetnikov kartic ugodnosti Porsche Group Card

 1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

  Upravljavci osebnih podatkov so PORSCHE SLOVENIJA d.o.o., PORSCHE LEASING SLO d.o.o., Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., Podružnica Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji in pooblaščeni partnerji (v nadaljevanju: upravljavci), katerih seznam je objavljen na: https://poslo.si/stopite-v-stik/seznam-pooblascenih-partnerjev. Kontaktni naslov osebe odgovorne za varstvo osebnih podatkov je dpo.pslo@porsche.si.

  Vsi osebni podatki, ki jih upravljavci pridobijo z namenom včlanitve v program ugodnosti Porsche Group Card, so varovani v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju »Splošna uredba«), vključno z varnostjo obdelave, ter učinkovito zmanjšujejo verjetnost zlorabe identitete ali drugih oblik zlorabe. Nadalje, vsi osebni podatki, ki jih upravljavci zbirajo, so obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost in zaupnost osebnih podatkov, tudi za preprečitev nedovoljenega dostopa do osebnih podatkov ali uporabe osebnih podatkov in opreme za obdelavo. Prav tako upravljavci zagotavljajo, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti.

 2. Pravice imetnikov kartice v zvezi z osebnimi podatki

  lmetnik kartice Porsche Group Card ima pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih pravic lahko imetnik kartice zahteva s pisno izjavo, naslovljeno na Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, ali na elektronski naslov dpo.pslo@porsche.si.

 3. Katere podatke obdelujemo in za katere namene

  S prijavo v sistem PORSCHE GROUP CARD oziroma vložitvijo vloge za pridobitev kartic: Volkswagen Card, Audi Card, SEAT Card, ŠKODA Card, Volkswagen Card Gospodarska vozila ali Porsche Card mora vlagatelj generalnemu uvozniku PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. oziroma partnerjem v njegovi pooblaščeni prodajno-servisni mreži ter PORSCHE LEASING SLO d.o.o. (v nadaljevanju: uporabniki osebnih podatkov) posredovati svoje točne osebne podatke, kot so navedeni na prijavnici (https://web.porsche-group-card.si/get-pgc).

  S predložitvijo Porsche Group Card ob uveljavljanju pravic iz imetništva Porsche Group Card, upravljavec v uporabniškem računu imetnika zabeleži podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, ipd).

  Upravljavci bodo osebne podatke hranili in varovali na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam ter se zavezujejo, da osebnih podatkov ne bodo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve. Upravljavci lahko osebne podatke posredujejo tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavce izvajajo podporo poslovnim procesom oziroma dodatne aktivnosti: npr. marketinške agencije, distributerji pošiljk ter razvijalci in vzdrževalci informacijskih rešitev.

  Upravljavci zagotavljajo, da bodo pridobljene osebne podatke imetnikov kartice v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov ščitili pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam in da jih bodo uporabljali zgolj za namene, v katere je imetnik kartice privolil. V primeru, da imetnik kartice ne poda privolitve za druge namene obdelave njegovih osebnih podatkov, jo poda delno ali privolitev prekliče, lahko upravljavci imetnika kartice obveščajo le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja glede neposrednega trženja (npr. splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja).

 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

  Obdelava vaših osebnih podatkov poteka skladno z določbami Splošne uredbe in veljavne slovenske zakonodaje s področja varstva podatkov.

  1. Obdelava na podlagi vaše privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe)

   Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve v obdelavo v določen namen (npr. trženje, distribucija, itd.). Privolitev lahko kadarkoli prekličete, in sicer tako da to zahtevate s pisnim obvestilom, naslovljenim na Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, ali na elektronski naslov dpo.pslo@porsche.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov do trenutka prejema obvestila o preklicu privolitve. Vaše osebne podatke lahko po preklicu privolitve obdelujemo zgolj v kolikor smo to dolžni storiti v skladu z veljavno zakonodajo. Imetnik kartice ima možnost privoliti v obdelavo osebnih podatkov za naslednje namene:

   • prejemanje splošnih novic – imetnik kartice bo prejemal novosti, ugodnosti, ponudbe, obvestila o akcijah vpoklicev, revije, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;

   • prejemanje prilagojenih ponudb – imetnik kartice bo prejemal prilagojeno ponudbo produktov in storitev upravljavcev ter ostale novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah in vabila na servise glede na vaše dosedanje nakupne aktivnosti;

   • prejemanje osebno prilagojenih ponudb – na osnovi individualne analize nakupovalnih navad, zanimanj in osebnih lastnosti (zlasti analize in vrednotenja, odpiranja elektronskih oglasov, klikov na ponujene linke, slikovnega materiala) in anketiranja bo oblikovan osebnostni profil imetnika kartice ter mu temu primemo posredovana ponudba storitev.

  2. Obdelava za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe)

   Osebne podatke, ki nam jih posredujete z namenom včlanitve v program ugodnosti Porsche Group Card, obdelujemo za namen izvajanja pogodbenega razmerja, na podlagi katerega vam zagotavljamo naše storitve v izbranem obsegu (zagotavljanje posebnih popustov, ponudb in ugodnosti). Vrsta osebnih podatkov, obseg njihove obdelave in nosilec, na katerem se nahajajo osebni podatki, je odvisna od konkretne storitve oziroma izdelka, ki vam ga nudimo.

   Če nam ne posredujete osebnih podatkov, kot so vaši kontaktni podatki ali enolične identifikacijske oznake, vam ne bomo mogli zagotoviti nekaterih ali vseh svojih storitev, ki so vezane na imetništvo Porsche Group Card.

  3. Obdelava za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (točka c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe)

   Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, ko to od nas zahtevajo zakonske obveznosti (npr. preverjanje identitete, izpolnjevanje davčnih obveznosti, itd.).

  4. Obdelava za doseganje zakonitih interesov (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe)

   V primeru, ko je to skladno z našimi zakonitimi interesi ali interesi tretje osebe, vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov. Med namene obdelave sodijo uveljavljanje pravnih zahtevkov, obrambe v pravnih sporih, zagotavljanje varnosti in delovanja informacijskih tehnologij pri upravljavcih ter preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj na podlagi ukaza pristojnega organa. Vaše osebne podatke (zlasti t.i. enolične identifikatorje) obdelujemo za doseganje zakonitega interesa preprečitve zlorabe kartice Porsche Group Card.

 5. Prenehanje veljavnosti kartice in obveščanje

  Vaše osebne podatke hranimo omejen čas oziroma toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena obdelave in/ali zakonskih zahtev. Po prenehanju veljavnosti kartice bomo vaše osebne podatke hranili še 2 leti od zadnjega vnosa oziroma skladno z relevantno zakonodajo.

 6. Prenos podatkov v tretje države ali mednarodnim organizacijam

  Osebni podatki se ne prenašajo prejemnikom v državah zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države).

 7. Avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov

  Za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa se praviloma ne uporablja popolnoma avtomatizirano sprejemanje odločitev skladno z 22. členom Splošne uredbe. Če bomo kljub temu v posameznih primerih uporabili te postopke, vas bomo o tem ločeno obvestili, če je to zakonsko predpisano.

 8. Sprememba Politike zasebnosti imetnikov kartic ugodnosti Porsche Group Card

Sprememba Politike zasebnosti imetnikov kartic ugodnosti Porsche Group Card ne posega v pravice in obveznosti imetnikov Porsche Group Card v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Imetniki Porsche Gorup Card bodo s spremembami predmetne Politike zasebnosti imetnikov kartic ugodnosti Porsche Group Card, obveščeni z objavo Politike zasebnosti imetnikov kartic ugodnosti Porsche Group Card na https://web.porsche-group-card.si/politika-zasebnosti.

Spremenjena Politika zasebnosti imetnikov kartic ugodnosti Porsche Group Card začne veljati z dnem objave.

Posodobljeno dne 2. 4. 2024

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.